Koulutukset

Pedagogiikka edellä – tekniikka hyvänä apuna

Keskiössä koulutustyössäni on rohkaista ja innostaa opettajia kokeilemaan tieto-ja viestintätekniikan mahdollisuuksia sekä vahvistaa pedagogista näkökulmaa tvt:n käytössä.

Koulutuksia voi järjestää toiveiden ja tarpeiden mukaan esimerkiksi seuraavista aiheista tai niiden yhdistelmistä:

- miten alkuun tvt:n opetuskäytössä?

- yhteisölliset työtavat verkossa

- opetussuunnitelmauudistus ja tvt

- iloa iPadien sovelluksista, esim. Popplet, Morfo, iMovie

- selainpohjaiset, ilmaiset ohjelmat ja ideat niiden pedagogiseen hyödyntämiseen ( esim. Todaysmeet, Padlet, Quizlet )

- tiedonhaun taidot ja niiden opettaminen

- BYO-tilanne: miten toimia ryhmän kanssa, jossa kaikilla erilaiset laitteet?

- sähköiset testit ja sähköinen arviointi

- sähköinen portfolio (esim. Google Drive, Evernote)

- Facebook ja Twitter opetuksessa

- videoiden tekeminen opiskelutapana

- verkkokeskustelut ja -väittelyt opiskelutapana

- sähköisiä työtapoja reaaliaineiden opetuksessa

- vuorovaikutus verkossa

- tvt:n opetuskäytön haasteet ja ongelmat ja näkökulmia niiden voittamiseen

- kokonaisen verkkokurssin suunnittelu ja pitäminen

- Mastery Learning ja tvt

- Flipped Learning ja tvt

- tvt ja ilmiöpohjainen oppiminen: useamman oppiaineen yhteisprojektit ja tvt

- tvt ja kansainväliset projektit