Trainings

Here you can find a list on teacher trainings I’ve provided. The customers have been individual schools, teacher organizations, municipalities and educational projects.

2016:

Yksilöllinen oppiminen reaaliaineissa (Ylöjärven lukio)

Sähköinen ylioppilaskoe – kuinka koulu muuttuu? (Opettajapäivä, Seinäjoki)

Yksilöllinen oppiminen lukiokursseilla (Lahden seudun lukiot, Vääksy)

2015:

Tieto- ja viestintätekniikka filosofian opetuksessa (Oulun seudun opettajat)

Sähköiset kokeet (HYOL syyspäivät)

Yksilöllinen oppiminen historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa (HYOL syyspäivät)

Sosiaalisen median välineitä opetuksessa (Isoverstas, Vammalan lukio)

Tvt ja ilmiöpohjainen oppiminen (Karjaan lukio)

Tvt-välineet lukio-opiskelussa (Kimpisen lukio, Lappeenranta)

Sähköiset ylioppilaskokeet ja sähköinen arviointi lukioissa + Abitti -kurssikoejärjestelmä (Liedon ja Mynämäen lukiot, Lieto)

Videot opetuksessa (Valuva-seminaari, Tampere)

Sähköiset ylioppilaskokeet ja sähköinen arviointi lukioissa (Aikopa, koko päivän koulutus Kainuun lukioiden opettajille)

Digitaalisen oppimateriaalin käyttö ja tuotanto (Aikopa, koko päivän kouluts Kainuun perusopetuksen ja lukioiden opettajille)

Opettajana sähköistyvässä koulussa (HOAY:n yhteysopettajien koulutusristeily)

Sähköinen yö-tutkinto ja sähköinen arviointi (Otavan koulutus historianopettajille)

Sähköisiä työtapoja reaaliaineissa (Helsingin kaupunki, Mediakeskus)

Yhteisöllisiä työtapoja verkossa, sähköinen arviointi (Ikaalisten lukio)

Sähköiset työtavat historianopetuksessa (Pirkanmaan historianopettajien yhdistys PHYOL)

2014 ja aiemmin:

Sähköinen yo-tutkinto ja sähköinen arviointi (Ruoveden lukio)

Sähköiset työtavat iPadeilla lukiossa (Ruoveden lukio)

Toiminta tvt-mentorina Verme-hankkeessa (tvt:n käyttö lukion reaaliaineissa)

Tieto- ja viestintätekniikka apuna yksilöllisen oppimisen poluilla (Tampereen kaupunki, peruskoulun opettajien veso)

Sähköisiä työtapoja reaaliaineiden opetuksessa (Mikkelin lukio)

Socrative ja verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana (Äidinkielen opettajien tvt-paja, Mäkelänrinteen lukio)

Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi (Lohja, ISOverstas ideailtapäivä)

Yhteisöllisiä työtapoja verkossa (Laihian lukio)

Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi (Laihian lukio)

Johdatus tvt:n opetuskäyttöön (Laihian lukio)

Tvt:n hyödyntäminen filosofian ja et:n opetuksessa (FETO:n kevätseminaari)

Kuinka opettaa tiedonhakua? (Forum-koulutus, Otava, TRE ja HKI)

Yhteisöllisiä sähköisiä työtapoja (Forum-koulutus, Otava, TRE ja HKI)

iPadit historianopetuksessa (Ilo-päivät Lappeenrannassa)

Vireästi verkossa – johdatus tvt:n opetuskäyttöön (Mäkelänrinteen lukio)

Toimiminen PAOK-hankkeen kollegavalmentajana

Oppimispäiväkirjat verkossa (OPEKO)

Virtuaaliset roolikeskustelut oppimisen välineenä (OPEKO)

Sähköiset työtavat lähiopetuksen osana (VESO, Tampere)

Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa (TAMK)

Moodlen perusteita (VESO, Tampere)

Blogit ja wikit opetuksessa (Pirkanmaan kieltenopettajien tapaaminen)

Verkko-opettajan opas yhdessä Maarit Jaakkolan kanssa