Eriytettyjä polkuja

Olen askarrellut yksilöllisen oppimisen parissa paljon kuluvana lukuvuonna. Monet koulutukset ovat käsitelleet yksilöllistä etenemistä ja olen jatkanut  ja laajentanut menetelmän käyttöä historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa ja myös oppikirjoja tehdessä on mietitty yksilöllisiä polkuja. Olen tekemässä lukion filosofian Idea -sarjaa ja alakoulun Forum-yhteiskuntaoppia, ja molemmissa oppimateriaalipaketeissa on mahdollisuus yksilölliseen etenemiseen. Tällä hetkellä eniten askarruttava asia yksilöllisessä oppimisessa omissa oppiaineissani on eriyttäminen: matematiikan puolella eriyttäminen tapahtuu luonnostaan, kun eteneminen polun seuraavalle tasolle tapahtuu vasta kun edellinen aihe on hallussa. Reaaliaineissa eteneminen ei ole aivan niin yksioikoista joten eriyttämistä täytyy miettiä muilla tavoin. Nyt meneillään olevalle hi4-kurssille tein kaksi polkua, punaisen haastavamman ja vihreän helpomman. Teemat ovat samat, tehtävätkin pääsosin, mutta punaisessa polussa on enemmän ja monipuolisempaa lähdemateriaalia, enemmän käsitteitä ja soveltavampia tehtäviä. Polulle ollaan juuri lähtemässä, ja noin puolet valitsi helpon, puolet haastavamman. Ryhmän kanssa on kurssin alkupuoli opiskeltu yksilöllisesti edeten, keskellä oli opettajantahtista opiskelua ja nyt loppukurssi taas jatkuu yksilöllisesti. Odotan sitä innolla, alkukurssi sujui nimittäin hienosti ja oppimistulokset olivat hyviä. Yritän kunnella herkällä korvalla eri polkujen etenemistä ja erilaisten tehtävien mielekkyyttä.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>