Category Archives: Yhteiskuntaoppi

Lisää kokemuksia yksilöllisestä oppimisesta

Yhteiskuntaopin kurssi, jolle askartelin yksilöllisen oppimisen polun Thinglinkin avulla, on nyt paketissa ja on aika jakaa kokemuksia. Mukana myös notes to self, eli mitä ensi kertaa varten tulisi huomioida / opetalla / selvittää / tehdä eri lailla.

1. Sekä minä opettajana että opiskelijat nauttivat tuntien kiireettömästä ja rauhallisesta tunnelmasta. Alun ohjeistushässäkän jälkeen rytmi muotoutui ja tunnin alussa opiskelijat alkoivat itsenäisesti töihinsä, minä kiertelin auttamassa ja otin joka tunti jonkin pienryhmän erilleen omaan opetustuokioon. Pienryhmätyöskentely (3-4 opiskelijaa) oli tehokasta: saimme 20 minuutissa enemmän asiota selviksi kuin koko luokan kanssa tunnissa. Luokassa useimmat puursivat yksin.  Mikä olisi hyvä keino rohkaista opiskelijoita vielä enemmän kysymään apua rohkeasti, niin että henkilökohtaista ohjausta saisi työskentelyyn vielä lisää mukaan?

2. Tämä osa yhteiskuntaoppia  (kunta, eduskunta, valtioneuvosto, presidentti ja EU) sopi loistavasti yksilöllisesti opiskeltavaksi, monista syistä: opiskelijoiden lähtötasot olivat hyvin erilaiset (osa ei aluksi tiennyt mikä on valtioneuvosto, osa oli ollut Euroopan nuorten parlamentin toiminnassa mukana), teema on opettajajohtoisesti käsiteltäväksi melko  “kuivakka” ja siihen sisältyy paljon uusia käsitteitä ja niiden välisiä suhteita, jotka oppii parhaiten ne itse jäsentämällä. Keskustelut, myös koko luokan kesken, ovat kuitenkin oleellinen osa opiskelua yhteiskuntaopissa ja esimerkiksi filosofiassa. Kuinka koko luokan keskusteluja saisi luontavasti istutettua yksilölliseen etenemiseen? 

3. Suurin osa (34/36) sanoi oppineensa enemmän kuin opettajajohtoisessa etenemisessä. Moni opiskelija kertoi suhtautuneensa aluksi epäilevästi, mutta lopulta koki asioiden jäsentyneen ja jääneen paljon paremmin mieleen verrattuna kokeen tekemiseen. Yhteiskuntaopissa on paljon herkullista ajankohtaista materiaalia, joilla peilata ja arvioida opittua. Tällä kurssilla opiskelijoilla oli esimerkiksi tehtävänä etsiä ajankohtaisia twiittejä, Instagramin kuvia tai muita some-päivityksiä tagboard -palvelusta aiheeseen liittyvillä hakusanoilla, kuten #eduskunta tai #hallitus, valita niistä yksi ja selvittää portfoliossaan, mihin päivitys liittyy, kuka siinä puhuu, millainen kanta siinä otetaan jne. Toinen tiedon soveltamisen tehtävätyyppi oli tutkia eduskuntatyöskentelyyn liittyviä videoita ja tunnistaa niistä opittuja käsitteitä. Seuraavilla kursseilla näitä opitun soveltamisen mittareita voisi kehittää edelleen, esimerkiksi uutisanalyysin muodossa.  

4. Videot olivat toimiva ja opiskelijoiden kiittelemä osa polkua. Polun varrella oli yksi itse tekemäni opetusvideo lain synnystä sekä paljon aitoja eduskuntaan, valtioneuvostoon tai presidenttiin liittyviä videoita, esimerkiksi YLE:n Elävästä arkistosta. Opiskelijat pitivät siitä, että videota sai katsoa omaan tahtiin ja tarvittaessa uudestaan tai pienissä pätkissä. Kuva ja ääni toivat vaihtelua ja kiinnostavuutta oppimiseen. Nolostelin ensin itse vähän kotikutoista opetuspätkääni, mutta opiskelijat kokivat sen hyödylliseksi. Videoiden tekemisessä kollegiaalinen yhteistyö ja jakaminen olisi erityisen hyödyllistä, sillä suomenkielisiä, sopivan lyhyitä opetusvideopätkiä ei liiemmin ole saatavilla. Jos viiden hengen opettajaporukasta jokainen askartelisi videon yhteen aiheeseen, olisi porukalla jo viisi videota käytettävissään. Ja huom! Muista pyytää opiskelijoita ottamaan kuulokkeet tunneille mukaan.

5. Kurssi päättyi itsearviointiin ja arviointikeskusteluun opettajan kanssa. 36 opiskelijan arviointikeskustelun järjestäminen oli melko työläs mutta antoisa prosessi. Melkein kaikki ehdottivat itselleen samaa arvosanaa, kuin minä opettajana olin miettinyt. Oppimisen taitojen kehittäminen edellyttää oman työskentelyn pohtimista, ja siihen rauhallinen, henkilökohtainen keskustelutuokio opettajan kanssa sopii hyvin. Lähdin liikkeelle yksinkertaisesti kysymyksistä kuten “Mitä olet oppinut?”, “Miksi olet oppinut?”, “Mikä oli vaikeaa?” Osa opiskelijoista kertoi arviointikeskustelussa spontaanisti omista työtavoistaan ja osasi arvioida tavoitteidensa toteutumista, mutta osa kaipasi selvästi enemmän houkuttelua. Mitä olisivat ne arviointikeskustelussa toimivat ohjauskysymykset? Mihin asioihin arviointikeskustelussa olisi hyvä kiinnittää huomiota? Kuinka ohjata opiskelijoita tarkkailemaan taitojaan ja työskentelytapojaan sisällön hallinnan sijaan?

Fun fact: kurssilla oli muutama poikkeuksellisen hyvin yksilöllisessä oppimisessa pärjäävä opiskelija. Nämä opiskelijat tekivät aluksi kalentereihinsa etenemissuunnitelman, määräsivät itselleen säännöllisesti kotitehtäviä, pyysivät tarvittaessa apua ja jättivät lopuksi arvioitavaksi valtavan laajan (laajimmillaan 47-sivuisen…) portfolion. Kun arviointikeskusteluissa kysyin heidän tulevaisuudensuunnitelmiaan, kaikki nämä ilmoittivat pyrkivänsä lääkikseen. Iloitsen, jos tässä projektissa harjaantuneista taidoista on heille hyötyä tulevalla opiskelu-urallaan :).

Nyt meneillään on jälleen hi2-kurssi  ja siellä paranneltu versio alkusyksystä testatusta yksilöllisen oppimisen polusta. Olen huomannut visuaalisuuden ja selkeyden olevan lukio-opiskeijoillekin tärkeää (erityisen tärkeää se lienee peruskoulussa), joten askartelin polun pohjaa jälleen Canvan ja Thinglinkin avulla:

 

Yksilöllisen oppimisen polkua Thinglinkin avulla

Nina Rantapuun innoittamana olen viime päivinä näperrellyt Thinglinkilla yksilöllisen oppimisen polkua yhteiskuntaopin kurssille. Thinglinkin idea on siis yksinkertaisesti se, että kuvaan (valokuvaan, piirrokseen, miellekarttaan….) voi upottaa linkkejä, joiden takana voi sitten olla kaikenlaista sisältöä. Tässä tein ensin Canvalla värikkään polun, jota pitkin opiskelija etenee ja Thinglinkilla yhdistin polkuun dioja, testejä, videoita, tekstisivuja ym. opiskelussa tarvittavaa materiaalia. Käytännön kokemuksia saan vasta syysloman jälkeen, mutta tässä tuotos jo jakoon:

Video lain synnystä ja pohdintaa videoiden tekemisestä

Helle jatkuu, samoin harjoitukset opetusvideoiden parissa!  Ihan harjoituskappaleitahan nämä vielä ovat, mutta ajattelin rohkeasti julkaista ja testata näitä käytännössä,, sillä uskon, että opin oppilailta ja kollegoilta saadun palautteen kautta asiasta parhaiten.  Jos hioo videoita (tai mitä tahansa muuta ideaa, materiaalia, kirjoitusta tms.) yksin loputtomasti, sokeutuu sille ja päätyy lopulta vain tuhlaamaan aikaansa. Jotain tässä yksin nyhrätessäni ja tuotoksia katsellessani olen kuitenkin oppinut, joten nämä notes-to-selfit tässä jakoon myös teille:

- Lyhyt on parempi kuin pitkä, mutta ei pariin minuuttiin tarvitse kaikkea ahtaa. Facebookin tvt-ryhmässä kävimme tästä keväällä keskustelua kollegoiden kanssa ja joku suositteli max. 3 minuutin videoita, jonkun mielestä 15 minuuttiakin on ok. Itse sanoisin sopivan mitan olevan jossain siinä välissä.

- Enemmän vaihtuvuutta ja liikettä kuviin – muuten tuloksena on kuunnelma, ei video. Tätä minun täytyy nyt harjoitella! Huomaan, että helposti ajaudun puhumaan minuuttikaupalla yhden kuvan päälle (kuten tässä lakivideossa vähän kävi…), kun parempi olisi vaan tehdä isompi nippu kuvia ja vaihtaa niitä nopeampaan tahtiin.

Ja tässä nyt se toinen Canvan ja Explain Everythingin avulla taiteltu setti, aiheena lain synty:

Canva + Explain Everything = esteettisempiä opetusvideoita?:

Flipped Learning eli suomalaisena sanahirviönä käännetty opetus, ja siihen olennaisena osana liittyvät opetusvideot, ovat herättäneet minussa monenlaisia ajatuksia viimeisen vuoden aikana. Niistä muista lisää myöhemmin, mutta tässä pohdintaan ensimmäinen:

Kuinka tehdä visuaalisesti hienoja, tai edes kiinnostavia opetusvideoita niin, että a) siihen ei kuluisi tolkuttomasti aikaa ja b) visuaalisuus syntyisi LUVALLISIN keinoin. Videoiden kanssa näpertelyynhän saa kulumaan pohjattomasti aikaa ja opettaja voi halutessaan vaikka näytellä puvustettuna historian kohtauksia, mutta koska kaupassa on käytävä, lasten hampaat pestävä ja muitakin töitä tehtävä, kaipaisin kohtuullisen nopeaa ja helpohkoa menetelmää. Helppoa ja nopeaa olisi tietenkin imutella aiheeseen liittyviä kuvia ja grafiikoita netistä ja puhua selostus niiden päälle, mutta koska tekijänoikeuslaki, niin ei.

Nyt saatan olla väärässä (korjaatkaa toki, jos näin on!), mutta useimmilla opetusvideoita tekevällä käytössä olevan Explain Everythingin peruspohjat tekstiin yhdistettynä ovat hieman tylsiä. Niin hienosti en osaa piirtää, enkä siististi padilla kirjoittaa, että voisin ruudun liikettä nauhoittamalla tehdä edes siedettävää opetusvideota. Mikä siis neuvoksi? Itse äkkäsin apuun edellisessä postauksessa esittelemäni Canvan. Tässä harjoitusversio Canvan ja Explain Everythingin yhdistämisestä, aiheena turvallisuuspolitiikka:

Suunnittelin siis Canvalla turvallisuuspolitiikkaan liittyviä pohjia, lähinnä kuvien ja infografiikan muodossa, tallensin ne kuvina, toin Explain Everythingiin ja puhuin selostuksen päälle. Nyt tekeillä on samanlainen (lyhyempi!) opetusvideo lain synnystä.

Olen kuullut, että myös uudessa Powerpointissa selostuksen voisi äänittää diojen päälle, ja käytössä olisi näin Powerpointin esitysgrafiikka? Jos jollakin on kokemuksia tästä, jakakaa ihmeessä niitä kommenttiosiossa! Ja muutenkin olisi kiva kuulla ajatuksia siitä, kuinka opetusvideoista saisi selkeitä ja visuaalisesti kiinnostavia kohtuullisella vaivalla?

Canva!

 

canva

Tässä helteen hiillostuksessa palauttelen ajatuksia lempeästi työasioihin ja viileisiin kesäkuun päiviin, jolloin tein tuttavuutta Canvan kanssa. Marja Oilinki (kiitos Marja!) esitteli tämän suunnitteluohjelman minulle viime keväänä.

Canvalla voi siis suunnitella esimerkiksi julisteita, powerpoint-esitysten pohjia, blogipohjia, kutsu- tai onnittelukortteja, esitteitä ja Facebookin taustakuvia. Mahdollisuuksia privaattikäyttöönkin on siis paljon, mutta opetusta ajatellen juju on juuri mahdollisuudessa suunnitella visuaalisesti houkuttelevia, informatiivisia ja selkeitä pohjia esimerkiksi muistiinpanoille tai vaikkapa opetusvideoille (tästä lisää seuraavassa postauksessa!).

turv.toimijoita4

 

Elämme visuaalisessa maailmassa, mutta opetusmateriaalin tekeminen selkeäksi mutta samalla visuaalisesti houkuttelevaksi ei ole (ainakaan minulle!) ihan helppo juttu. Liian usein turvana on vain Powerpointin peruspohjat, joihin esim. allekirjoittaneella on paha taipumus lykätä ihan liikaa tekstiä. Canva voisi olla apu ei-niin-visuaaliselle opelle, joka haluaa visuaalistaa viestinsä helposti. Powerpoint-sulkeisten tekstiorjuudesta olen yrittänyt pyristellä irti, mutta usein tuntuu, että opettajajohtoisella tunnilla olisi mukavaa olla jotakin ryhdistävää ja katseet kokoavaa siellä screenillä. Se jokin voisi olla muistiinpanodiat pelkästään kuvallisessa muodossa, vaikkapa tällä Canvalla taiteiltuna. Suunnitteilla on tehdä ainakin yhteiskuntaoppiin pelkästään kuvallisia dioja, joihin sitten yhdessä lähdetään rakentamaan sitä tarinaa ja tietoa päälle. Mahdollisuuksia olisi tietenkin myös ryhmätöihin: opettaja tekee kuvasetin, joihin oppilaat sitten ryhmissä kirjoittavat tekstin tai puhuvat selostuksen.

Käytännössä homma siis etenee näin: Canvaan luodaan tili, jonka jälkeen esityksen, julisteen tms. pääsee luomaan. Lopuksi tallennetaan, joko kuvana tai pdf-muodossa. Kuvat voi sitten hakea omalta koneelta haluamaansa jatkokäyttöön.

Niin kuin monissa muissakin ohjelmissa, Canvassa perusjutut ovat ilmaisia, mutta rahalla saa lisää ominaisuuksia. Ilmaisversiossakin on käytössä satojatuhansia kuvia, symboleita, graafisia malleja jne., joten rajana Canvalla taiteilussa on lähinnä mielikuvitus.